schuldenteller.nl

Verantwoording van de getallen

Op deze pagina staat uitleg en verantwoording van de berekende getallen inclusief bronnen.

Totale studieschuld

De totale huidige studieschuld is berekend aan de hand van de gepubliceerde getallen door het CBS van 2011-2019. Deze is vervolgens met exponentiele regressie doorgetrokken naar 2022, en vervolgens wordt er berekend wat de huidige studieschuld is volgens deze regressie. Zie het excel bestand Studieschulden 2011-2019.xlsx.

Deze totale studieschuld wordt vervolgens omgerekend naar een aantal items aan de hand van deze bronnen:

Bronnen